Nieuwe regels over lijmen, het zit er hard aan te komen. Bij onze Oosterburen zijn ze zelfs al van kracht. Sinds 2016 wordt bij hen wettelijk vereist dat vakmensen die lijmverbindingen maken daarvoor opgeleid en gecertificeerd zijn. In Nederland en de rest van Europa is persoonscertificatie voor lijmen (nog) niet verplicht, maar het wordt wel als ‘raadzaam’ bestempeld. Sommige bedrijven of industriële branches stellen al harde eisen aan persoonscertificatie. Dat is niet vreemd, want lijmen worden namelijk in steeds meer productieprocessen ingezet als alternatief voor bijvoorbeeld lassen of schroeven. De omschakeling van ‘raadzaam’ naar ‘verplicht’ in de rest van Europa lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd. En daarmee groeit ook het belang van deze certificeringen.

Persoonscertificatie voor lijmen

In de lijmbranche onderscheiden we persoonscertificatie op drie niveau’s: op uitvoerend niveau is er het certificaat European Adhesive Bonder (EAB), op leidinggevend niveau is dat European Adhesive Specialist (EAS). Tot slot is er ook certificatie op opleidend niveau: European Adhesive Engineer (EAE). Wanneer je die certificering hebt mag je European Adhesive Specialists opleiden. Daarnaast ben je gemachtigd audits te doen op basis van onder andere richtlijn DIN6701. Al deze Europees erkende persoonscertificeringen zijn geheel analoog aan de persoonscertificeringen in de laswereld.

Wim: Berkleba’s European Adhesive Bonder (EAB)

In 2021 hebben zowel Mathijs Rietrae als Wim Bögels het certificaat European Adhesive Bonder behaald. Dat wil zeggen dat zij getraind zijn in het gebruik van lijmtechnieken in een industriële productieomgeving. Ze kennen de lijmtechnologie van A tot Z. Daardoor begrijpen ze de bijzondere aspecten van het lijmproces.

Matthi en Mathijs: European Adhesive Specialist (EAS)

Matthi Rietrae, mede-eigenaar van Berkleba, rondde in 2012 zijn opleiding tot European Adhesive Specialist af. Mathijs rondde deze opleiding in 2022 af, nadat hij een jaar eerder al het certificaat European Adhesive Bonder behaalde. Dat maakt dat Matthi en Mathijs zichzelf een gecertificeerd lijmspecialist mogen noemen. Met hun kennis en certificering kunnen zij meedenken met klanten van Berkleba over het productieproces. Klanten zijn blij met hun gedegen advies over het gebruik van lijm hierin. Daarnaast hebben Matthi en Mathijs geleerd, zowel op de werkvloer als in hun opleiding, om werkinstructies op te stellen en training te geven zodat de kwaliteit van het lijmproces gewaarborgd wordt.

Als je de opleiding EAS succesvol hebt afgerond ontvang je de Europees erkende persoonscertificering EWF/NIL 662 EAS en heb je bepaalde bevoegdheden zoals in de norm DIN 2304 of DIN 6701 staan omschreven.

Eas Matthi Diploma

Ook buiten Europa

Dat persoonscertificatie in Europa de standaard wordt staat buiten kijf. Maar ook in landen daarbuiten zoals Japan, Turkije, Amerika, Mexico en Zuid-Korea groeit het aantal lijmspecialisten met een EAB- en EAS-certificering. Dat laat zien dat ook buiten Europa persoonscertificatie steeds belangrijker gevonden wordt. Wij vinden het daarom belangrijk dat onze mensen gecertificeerd zijn en raden dat ook de vakmensen die tot onze klantenkring behoren aan.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze ervaringen met persoonscertificatie voor lijmen? Bel of mail ons dan gerust. Wij vertellen je er graag meer over. Op www.lijmacademie.eu lees je meer over de opleidingen EAB, EAS en EAE.