Verlaag risico’s op een slechte tape- of lijmtoepassing door ze vooraf te laten testen

Soms zien we bij productiebedrijven dat men graag teruggrijpt op vertrouwde tapes of lijmen, zelfs als het gaat om nieuwe materialen of toepassingen. Want, “Het werkt altijd. En als het vast zit, dan zit het vast.”  Maar in de praktijk kan dit weleens fout gaan, met alle gevolgen van dien.

Dit kan makkelijk voorkomen worden door te laten testen op productkeuze of toepassing.

Trekbank Online

Dat we niet alleen maar leverancier zijn van tapes en lijmen is inmiddels alom bekend. Professionals weten ons ook te vinden als zij op zoek zijn naar technisch advies. Er gaat geen week voorbij zonder dat er gebruik gemaakt wordt van Berkleba’s testruimte. Onze specialisten Matthi en Mathijs werken onder andere met een professionele trekbank, die gekoppeld is aan software voor registratie en rapportage van testresultaten. De universele testmachine oefent een trek- of drukbelasting uit om de totale sterkte van een tape of lijm te bepalen.

Door jarenlange ervaring in het maken van verbindingen met behulp van tape en/of lijm én door het uitvoeren van testen borgen we de kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van onze producten en kunnen we onze klanten een goed onderbouwd advies geven.

Vaak volstaat een advies over productkeuze of werkwijze. En in andere gevallen is het noodzakelijk om een oplossing of toepassing te testen om zodoende de risico’s op een slechte verbinding uit te sluiten. Aan de klantvraag ligt meestal dan een van de volgende redenen ten grondslag:

 • Een materiaalvergelijking
  Voorkomen is beter dan genezen! Opvallend genoeg wordt er bij verandering of aanpassing aan bestaande materialen niet altijd getest of de gebruikte tape of lijm op nieuw materiaal dezelfde verbinding levert. Terwijl juíst bij verandering van materialen achteraf wel eens blijkt dat verbindingen in kwaliteit inleveren.
 • Een productvergelijking
  We vergelijken tape of lijm van leverancier X met een vergelijkbaar product uit ons eigen assortiment. Dit onderzoek richt zich op kwaliteitsverschillen en resultaten.
 • Een andere verbindingstechniek
  Op zoek naar een alternatief voor schroeven, lassen of boren? Door het testen van tape- of lijmverbindingen is het mogelijk een onderbouwd besluit te nemen.
 • Optimalisatie van het productieproces
  Elk bedrijf wil zo efficiënt mogelijk werken, door bijvoorbeeld tijd of geld te besparen in een productieproces. Testen wijzen uit of een verbinding kwalitatief goed genoeg blijft bij een dunnere lijmlaag of smallere tape.

   Afhankelijk van de vraag en de situatie waarin een tape of lijm gebruikt wordt bepalen we welke testtechniek het beste is.

   Testtechnieken

   Er bestaan verschillende technieken om de kwaliteit van een product of verbinding te testen. Voor alle technieken geldt dat een goede voorbereiding onmisbaar is. Daarom worden er vooraf testcondities bepaald. Denk daarbij aan eenzelfde materiaalsoort voor elke test met dezelfde afmetingen. Dat zorgt voor consistentie in het verlijmde oppervlak. Maar ook het tempo of het tijdsbestek waarin een verbinding getest wordt leggen we vooraf vast. Hoe zorgvuldiger we hiermee omgaan, des te betrouwbaarder het testresultaat.

   In de testruimte van Berkleba worden met name ‘Static shear’- en ‘Roll & peel’-tests uitgevoerd. Zo testen we afschuifsterkte en kleefkracht per toepassing.

   Single-lap shear en static shear

   De afschuifsterkte van een verbinding kan op twee manieren getest worden. Actief (single-lap shear) en passief (static shear). Bij actief testen gebruiken we de trekbank. We verbinden twee proefmonsters met een vooraf gespecificeerd overlappingsvlak. De materialen zetten we vast in de trekbank en worden vervolgens in tegenovergestelde schuifrichting getrokken tot de verbinding breekt.

   Single Lap Bew

   Met behulp van de trekbank registreren we hoeveel tijd er is verstreken tot de verbinding breekt en met hoeveel Newton de verbinding belast werd op het moment van breken. Deze test wordt meerdere keren uitgevoerd om de standaarddeviatie te bepalen. Wanneer de standaarddeviatie binnen de normen is, is sprake van een geslaagde en betrouwbare testuitslag.
   Deze single-lap shear test is de standaardmethode om lijm te testen. Deze methode bootst het beste na hoe lijmverbindingen in werkelijkheid belast worden.

   Bij het passief testen van de afschuifsterkte, static shear, wordt geen gebruik gemaakt van oplopende trekkracht. Het proefmonster wordt in dit geval opgehangen en belast met een bepaald gewicht. Er wordt gemeten hoe lang een verbinding in stand blijft onder constante belasting. Naast het gebruikte gewicht speelt hierbij ook temperatuur een belangrijke rol.

   Staticshear Bew

   Op vooraf vastgestelde tijdstippen worden testresultaten handmatig geregistreerd. Daarbij wordt gekeken naar de rek van een verbinding en of de verbinding stand houdt en hoe lang. Op die manier wordt de kracht van een verbinding geregistreerd.

   Roller peel

   Een roller peel test, ook bekend als afpel-test, wordt voornamelijk gebruikt voor het onderling vergelijken van tapes. Daarnaast bepalen we met deze test hoe lang een tape of lijm zijn optimale sterkte behoudt en of de voorbehandeling van het oppervlak correct heeft plaatsgevonden. De weerstand van lijm tegen pelbelasting wordt gemeten. Hierbij wordt het verlijmde materiaal (wat flexibel is) als het ware afgepeld van een harde niet-flexibele ondergrond, bij een constante buigradius van 180 of 90 graden.

   Rollerpeel 180 Bew                                                            Rollerpeel 90 Bew

   Deze test wordt uitgevoerd op de trekbank. De niet-verlijmde uiteinden van het proefstuk worden op rollen geplaatst en belast met een trekkracht. Daardoor pelt het flexibele deel af en worden de lijmdelen van elkaar gescheiden. De kracht die daarvoor nodig is wordt geregistreerd door de trekbank in een grafiek. Uit de grafiek kan uiteindelijk worden afgelezen wat de gemiddelde pelweerstand is (in Newton).   

   Testen uitbesteden

   Het grootste deel van de testen naar aanleiding van een klantvraag voeren we zelf uit in onze testruimte. Maar wanneer klanten een onafhankelijk testresultaat willen zien, bijvoorbeeld in verband met kwaliteitscertificering, besteden we de tests uit. Daarom werken we samen met twee zelfstandige, professionele tekstbureaus. Zij voeren dan de professionele tests voor ons uit en kennen al dan niet een certificaat toe. 

   Meer weten?

   Wil je meer weten over onze testmogelijkheden, over hoe je zelf kunt testen of wil je advies over een bepaalde verbinding? Neem dan contact met ons op via info@berkleba.nl of bel naar 024-3660621.

   Als eerste onze nieuwste updates ontvangen?

   Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Wij proberen 2 tot 4 keer per jaar een interessante nieuwsbrief samen te stellen.