Voor bedrijven is het lang niet altijd duidelijk hoe ze hun afval af moeten voeren. Wij krijgen regelmatig de vraag van onze klanten hoe het zit met het afval van de producten van Berkleba. Voor ons reden genoeg om dit eens grondig uit te zoeken. We delen graag een verslag en de resultaten van deze zoektocht.

Sectorplannen

Er zijn 85 sectorplannen die bepalen waar afval onder valt. Al deze plannen zijn te vinden op de website van Rijkswaterstaat over beleidskader LAP3. In dit beleidskader staan het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer, de doelstelling van het afvalbeleid, definities en begripsafbakeningen beschreven. De verschillende afvalstromen zijn gesplitst uitgewerkt in de sectorplannen. Voor Berkleba zijn plan 41 (verpakkingen algemeen), 42 (verpakkingen met verf, lijm, kit of hars) en 43 (verpakkingen met overige gevaarlijke stoffen) van toepassing. In deze 3 plannen is onderstaand stroomschema opgenomen. Deze kun je doorlopen om uitsluitsel te krijgen over je afval.

Na het doorlopen van dit schema kwamen we in het geval van Berkleba uit bij sectorplan 41 of 42 (als verpakkingen niet schud- schrap- en schraapleeg zijn). Deze zijn dus leidend voor hoe ons afval verwerkt moet worden.

Stroomschema afvoeren afval

Europese Afvalstoffenlijst (EURAL)

Tot zover een helder verhaal, maar er is nog een belangrijke vraag die beantwoord moet worden: wat is gevaarlijk afval? Hiervoor heeft de overheid EURAL codes in het leven geroepen. Deze zijn te vinden op www.euralcode.nl. De afvalstoffenlijst bestaat uit 840 verschillende afvalstoffen, gerangschikt naar herkomst. Op de homepagina selecteer je of je het stappenplan voor Nederland of voor België wilt volgen. Daarna kies je uit alle hoofdstukken die op je scherm staan de juiste afvalstof. Wij komen uit bij 8 (afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van coatings (verf, lak en email), lijm, kit en drukinkt) en 15 (verpakkingsafval: absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal en beschermende kleding). Als we eerst hoofdstuk 8 verder doorlopen, komen we uit bij subhoofdstuk 4 (afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten)). Onderstaand overzicht komt dan tevoorschijn:

EURAL codes overzicht 1

Alle EURAL codes waar een * achter staat, dien je te beschouwen en dus te verwerken als gevaarlijk afval. Wij komen uit op 08 04 10, want het afval bevat geen gevaarlijke stoffen.

Dan is het tijd om hoofdstuk 15 erbij te pakken. We hebben te maken met verpakkingen, dus komen we uit bij subhoofdstuk 1. Dit levert het volgende overzicht op:

EURAL codes overzicht 2

In bovenstaand schema is 15 01 02, kunststofverpakking, voor ons van toepassing. Deze hoeven we niet te beschouwen als gevaarlijk afval, want er staat geen * achter.

De conclusie

Ons onderzoek brengt ons tot de conclusie dat je kokers en lege worsten bij het normale bedrijfsafval kunt afvoeren. Wil je het toch als gevaarlijk afval afvoeren, omdat je geen risico wilt lopen, dan heb je een afvalstroomnummer nodig. Die kun je opvragen bij je afvalverwerker. Aan deze manier van afvoeren zijn overigens wel kosten verbonden. Bij Suez bedragen de servicekosten bijvoorbeeld € 57,- per keer dat ze gevaarlijk afval op komen halen. Voor het afval zelf betaal je € 0,80 per kilo. Hier is geen minimum aan verbonden.

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op.