Hoe herken je een goede lijmverbinding?

Hoe weet je nu of een lijmverbinding goed genoeg is? Dat wil zeggen, of het een structurele en duurzame verbinding is?

Je kunt een lijmverbinding eenvoudig testen door middel van overbelasting van de lijmverbinding. Met andere woorden noemen we dit ‘destructief testen’. Dit testen kan pas als de lijm of tape genoeg tijd heeft gehad om een optimale verbinding op te bouwen. Dat verschilt per lijmsoort, lijmlaagdikte, tape soort of materiaalkeuze. Een destructieve test voer je uit door zoveel kracht te zetten op de verbinding totdat deze breekt.

Adhesieve en cohesieve krachten

Bij het structureel verbinden van (verschillende) materialen met lijm of dubbelzijdige tape is er altijd sprake van adhesieve en cohesieve krachten.

Ter illustratie hieronder een uitgewerkt voorbeeld:

 

Cohesieve kracht is de interne kracht binnen alle materialen afzonderlijk, zowel in de te verlijmen materialen als de interne kracht binnen de lijm.

Adhesieve kracht is de onderlinge aantrekkingskracht tussen de ongelijke moleculen van de materialen die verlijmd worden en de lijm die hiervoor gebruikt wordt. Deze kracht ontstaat door de overgang van lijmdeel 1 naar de lijm en van de lijm naar lijmdeel 2.

Bij destructief testen zijn de volgende uitkomsten mogelijk

A: Er is een optimale verbinding en er ontstaat een materiaalbreuk
B: Er is een goede verbinding en er ontstaat een cohesieve breuk
C: Er is geen verbinding en er ontstaat een adhesieve breuk

Hieronder een korte toelichting op deze 3 uitkomsten.

A – Materiaalbreuk:

Bovenstaande illustratie laat zien dat de lijmverbinding intact is gebleven, maar er is een breuk ontstaan in het lijmdeel (materiaal).

In de meeste gevallen zien we het liefst dat er materiaalbreuk ontstaat bij overbelasting van de lijmlaag. De lijmlaag is dan sterker dan de lijmdelen (materialen) en in dit geval breekt  het materiaal bij overbelasting. Als het doel is om een structurele en zeer sterke verbinding te maken die sterker is dan de materialen zelf, dan toont een materiaalbreuk aan dat we de juiste lijm hebben gebruikt.

B –  Cohesieve breuk:

Bovenstaande illustratie laat zien dat bij een cohesieve breuk de lijm tussen de beide lijmdelen (materialen) breekt. De lijmdelen blijven intact.

Een ander goed resultaat kan zijn als er een zogenaamde cohesieve breuk ontstaat bij overbelasting. Als de cohesieve kracht van materiaal 1 en materiaal 2  hoger is dan de cohesieve kracht van de lijm zal de lijm doormidden breken bij overbelasting. Als het doel is om een sterke, structurele, maar toch flexibele verbinding te maken, waarbij de lijm structureel verbindt, maar bij zeer zware belasting de lijmdelen (materialen) sterker zijn dan de lijmverbinding, dan toont een cohesieve breuk  aan dat we de juiste lijm voor de juiste toepassing hebben gebruikt.

C – Adhesieve breuk:

Bovenstaande illustratie laat zien dat de lijm loslaat van de lijmdelen, er is geen hechting opgebouwd.

Als de lijm bij overbelasting in zijn geheel loslaat van lijmdeel 1 of 2, spreken we van een adhesieve breuk. Een adhesieve breuk betekent veelal dat er geen goede chemische verbinding is opgebouwd, er is geen adhesie. Er moet gezocht worden naar een andere oplossing. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er een andere lijm nodig is, dat er een andere voorbehandeling nodig is of dat de lijm op een andere manier moet worden toegepast.

Wat met lijm kan, kan in een aantal gevallen ook met dubbelzijdige tape

We zijn in dit artikel uitgegaan van lijmverbindingen. Maar onderschat de kracht van een goede dubbelzijdige tape niet!
De dubbelzijdige tapes van bieden vaak net zo’n sterke en duurzame verbinding als een lijmverbinding of een mechanische verbinding met lassen, schroeven, boren of popnagelen. Daar waar we dus over lijm schrijven, kan in een aantal gevallen ook een goede dubbelzijdige tape worden ingezet.

Heb je een vraag over structurele verbindingen met lijm of tape of loop je tegen problemen aan? Neem dan contact met ons op: 024 3660621.